VOORWAARDEN - VillaLePont|kinderen|vakantie|vakantiehuis|vakantievilla|Ardeche|Frankrijk|Wifi|Zwembad|Airco|Zoover|Gites.nl|Zuid-Frankrijk|Gezin|Kindvriendelijk| kinderen-in-frankrijk|kindervakantie|Zon|Vakantie|Huis|Huisje|Wijn|karten|adventure|markt

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

VOORWAARDEN

BOEKINGEN

Artikel 1. Algemeen
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, internet of elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in en om de vakantiewoning of door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten (trampoline, zwembad, etc.) of het onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door zijn schuld of door schuld van diegenen die onder verantwoording van de huurder in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven. Men dient de eigenaar onmiddellijk hieroverte informeren.
De verhuurder heeft het recht de huurders onmiddellijk uit en van het gehuurde te verwijderen, indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden. Constatering van een van hiervoor genoemde overtredingen kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Artikel 2. Annulering door de huurder

Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd.
Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 150 euro. tussen de 3 en 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de totale huursom (exclusief de waarborgsom). tussen de 2 maanden en 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom (exclusief de waarborgsom). minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de totale huursom (exclusief de waarborgsom).
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Denk aan een goede reis- en annuleringsverzekering!

Artikel 3. Annulering door verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 4. Beddenservice

Bij aankomst zijn alle bedden voor volwassenen gewassen en opgemaakt door de beheerster. Keukenlinnen en badhanddoeken dient de huurder zelf mee te nemen evenals beddengoed voor het babybedje.

Artikel 5. Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na dagtekening door verhuurder ontvangen zijn.
Het restant + de waarborgsom moeten uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 2 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Indien de reservering minder dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs + waarborgsom per omgaande plaats te vinden.

Artikel 6. Bewoning

Het is niet toegestaan om zonder overleg met de verhuurders meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor de woning is ingericht (6 volwassenen + 1 baby). Kinderen vanaf 4 jaar tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Er mag niet worden gekampeerd op het gehuurde terrein!

Artikel 7. Eindschoonmaak

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Graag de woning 'bezemschoon' opleveren (vaat schoon in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). De kosten voor de eindschoonmaak bedragen €. 100,- en deze is verplicht.

Artikel 8. Elektriciteit

Voor de hoeveelheid verbruikte stroom brengen wij kosten in rekening. De prijs per kWh bedraagt €. 0,20.

Artikel 9. Huisdieren.
In en om de woning is het niet toegestaan om een huisdier te houden.

Artikel 10. Huisvuil

Het huisvuil kan men kwijt in de containers naast de begraafplaats. Ook in Frankrijk doet men aan afvalscheiding .

Artikel 11. Internet
De vakantiewoning is voorzien van een draadloos WiFi-netwerk. De netwerknaam is VillaLePont en is beveiligd met een wachtwoord.

Artikel 12. Omschrijving

Alle informatie op de internetsite van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt.
Indien hierin een verandering plaatsvindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, echter verhuurder kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het een en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

Artikel 13. Open Haard
In het voor- en naseizoen brengen wij €. 6,- per dag in rekening voor het gebruik van het openhaardhout. Het hoogseizoen loopt van juni tot en met september!

Artikel 14. Rekening houden met de buren

Houdt alstublieft rekening met de buren in het dorp. Zet de geluidsapparatuur niet te hard en praat ’s avonds en ’s nachts niet te luid buiten.

Artikel 15. Reserveren en prijs.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen evenals een ondertekend huurcontract inclusief een ondertekend formulier huurvoorwaarden.
Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.
De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 16. Roken
Het is niet toegestaan om in de woning te roken.

Artikel 17. Schoteltelevisie

Het huis is voorzien van Nederlandse radio en televisie via de schotel. Mocht onverhoopt de Canal Digitaal Card inactief zijn (geen signaal), neem dan contact met ons op, zodat wij vanuit Nederland kunnen heractiveren. Schoteltelevisie is onderhevig aan atmosferische invloeden, die storing kunnen veroorzaken.

Artikel 18. Sleutel en ontvangst

Een uur voordat de huurder arriveert bij de villa (afslag Montelimar-Nord), dient hij/zij contact op te nemen met de beheerster. Bij aankomst is zij aanwezig en maakt de huurder wegwijs in het huis.

Artikel 19. Waarborgsom

Conform de Franse wet wordt de waarborgsom binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, onder aftrek van kosten voor de verplichte eindschoonmaak, de kosten van de verbruikte elektriciteit, in het voor en naseizoen het gebruik van openhaardhout en eventueel het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of inboedel.  
De verblijfsbelasting is voor rekening van de verhuurder en is daarom bij de huursom inbegrepen.
De waarborgsom bedraagt €. 500, -.

Artikel 20. Website

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden zijn, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Artikel 21. Wisseldag

De aankomst– en vertrekdag is zaterdag. De huurder kan de woning tussen 15.00u.-18:00u. betrekken. Bij latere aankomst graag ruim vantevoren de beheerder bellen! De woning dient op de vertrekdag vóór 10.00 uur verlaten te worden. Eerder vertrek is in overleg met de beheerster mogelijk. Daarna moet de woning beschikbaar zijn voor schoonmaak.

Artikel 22. Zwembad

De beheerster zal op regelmatige basis het chloorgehalte in het zwembad moeten controleren, mogelijk ook wanneer de huurder aanwezig is. Het gazon wordt 2-wekelijks gemaaid. De beheerder zal zoveel mogelijk rekening houden met de privacy van de huurder.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu